הקשר בין סרטן ותזונה קיטוגנית

על הקשר בין סרטן ותזונה קיטוגנית סרטן צריך גלוקוז על מנת להתפתח מעבר לתזונה קטוגנית לא מאפשר לסרטן להתפתח מכיוון שהוא לא יכול לקבל אנרגיה משומן או גופי קיטון…

ניתן לקרוא במאמר הבא

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *